Legea ar stabili coeficienții minimali de ierarhizare salarială pentru sectoare de activitate pentru care nu au fost încheiate contracte colective de muncă aplicabile la nivelul întregului sector de activitate și pentru care nu există legi speciale privind salarizarea sau contract colectiv de muncă la nivel de unitate în vigoare. 

 

Coeficienții minimali de ierarhizare sunt aplicabili pentru toate categoriile de salariați încadrați pe funcții pentru care este obligatoriu un nivel de calificare potrivit anexei la prezenta lege. 

 

Iată aici lista cu noii coeficienți de salarizare care ar urma să se aplice dacă legea va fi promulgată și publicată în Monitorul Oficial. 

 

Atenție! Această lege nu este încă în vigoare. Pentru a se aplica, trebuie promulgată de Președintele României și publicată în Monitorul Oficial.