Procedura acordare indemnizatie potrivit art. 3 din OUG 132/2020 pentru persoanele care au incheiate conventii individuale de munca in baza Legii nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei -41,5%

 • Beneficiari eligibili pentru acordarea indemnizației potrivit art. 3 din O.U.G. nr. 132/2020 sunt: persoanele care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, care reduc temporar activitatea datorită instituirea stării de urgenţă/alertă/asediu și care au beneficiat de indemnizaţia prevăzută la art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare.
 • Pentru categoriile de persoane prevăzute mai sus, plata indemnizaţiei se realizează de la bugetul de stat alocat Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, prin Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi structurile sale subordonate.
 • Cuantumul indemnizaţie lunară este de 41,5% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020
 • Documentele necesare solicitării indemnizației prevăzute de lege se transmit la agenţiile teritoriale în luna curentă pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară.

 

Documente necesare: 

 • Cerere/Declaratie OUG 132 - Cerere pentru persoanele care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005
 • Lista OUG 132 - Lista pentru persoanele care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005
 • Carte de Identitate - Cartea de identitate a solicitantului
 • Extras de cont - Extras de cont bancar

 

Procedura acordare sume prevăzute de art. 4 din OUG 132/2020 - 35% - Zilieri

 • Beneficiari eligibili pentru acordarea indemnizației potrivit art. 4 din O.U.G. nr. 132/2020 sunt: persoanele care desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional, potrivit prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare zilieri, care îşi desfăşoară activitatea în unul dintre domeniile prevăzute la art. 13 din Legea nr. 52/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, afectate de întreruperea sau restrângerea activităţii ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pentru o perioadă de trei luni;
 • Suma prevăzută la art.4 din O.U.G. nr. 132/2020  se acordă de către beneficiarul de lucrări, din bugetul propriu, la momentul plăţii contravalorii muncii zilnice, şi, ulterior, se decontează integral, la cererea acestuia, pentru persoanele pentru care a fost plătită, de la bugetul de stat alocat Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, prin Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
 • Cuantumul indemnizaţie este de 35% din remuneraţia cuvenită zilei de muncă pentru o perioadă de trei luni

 

Documente necesare

 • Cerere/Declaratie OUG 132 - Cererea în baza căreia se deconteaza sumele prevăzute de Art.4 din OUG 132/2020
 • Lista - Lista persoanelor pentru care se solicită decontarea sumei prevăzută de art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/20
 • Carte de Identitate - Cartea de identitate a solicitantului
 • Extras de cont - Extras de cont

 

Procedura acordare sume prevăzute de Art. 1 alin. (4) din OUG 132/2020 – reducere timp muncă

 

Documente necesare: 

 • Cerere reducere timp muncă OUG 132 - Cerere pentru procedura de acordare sume prevăzute de Art. 1 alin. (4) din OUG 132/2020 – reducere timp muncă
 • Declarație reducere timp muncă OUG 132 - Declarație pentru procedura de acordare sume prevăzute de Art. 1 alin. (4) din OUG 132/2020 – reducere timp muncă
 • Listă salariați reducere timp muncă OUG 132 - Listă salariați pentru procedura de acordare sume prevăzute de Art. 1 alin. (4) din OUG 132/2020 – reducere timp muncă