Reguli pentru stabilirea salariului minim brut

 

Conform notei de fundamentare a proiectului de HG,
  
În conformitate cu articolul 164 din Legea nr.53/2003-Codul muncii republicată, cu modificările și completările ulterioare, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, corespunzător programului normal de muncă, se stabilește prin hotărâre a Guvernului, după consultarea sindicatelor și a patronatelor. 
  
La stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată s-au avut în vedere: 
- art. 3 din Convenția Organizației Internaționale a Muncii nr. 131/1970 privind fixarea salariilor minime, ratificată de România în 1975; 
- reducerea numărului persoanelor salariate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială;  
- îmbunătățirea ponderii salariului minim în salariul mediu, astfel încât raportul dintre aceste două salarii să se apropie de 50%, așa cum este în țările dezvoltate din Uniunea Europeană; 
- prevederile Programului de Guvernare 2018-2020 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară pentru perioada 2018-2020;
- factorii de ordin economic, inclusiv cerințele dezvoltării economice, productivitatea și interesul care există pentru a realiza și a menține un înalt nivel de folosire a forței de muncă;
- transferul contribuțiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
  
  
Prin prevederile art.139 alin.(1) din Legea nr. 53/2003 republicata–Codul muncii sunt stabilite zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează. Durata medie lunară a timpului de muncă, potrivit acestei legi, se modifică în mod corespunzător în funcție de calendarul anului respectiv și de distribuția zilelor de sărbătoare legală, față de zilele de repaus săptămânal. 
  
Pentru anul 2019, durata medie lunară a timpului de muncă, determinată în condițiile Legii nr. 53/2003 republicată, este de 167,333 ore.  
  
Ca urmare, pentru un program complet de lucru de 167,333 ore în medie pe lună, valoarea medie orară a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată reprezintă 12,251 lei/oră pentru cuantumul de 2.050 lei lunar. 
  
Sursă: MMJS