Salariul minim brut pentru anul 2019 pentru personalul încadrat pe funcții care necesită studii superioare

 

Pentru angajații cu studii superioare, încadrați pe funcții care necesită studii superioare, nivelul minim al salariului brut este de 2.350 lei / lună. O condiție suplimentară pentru acordarea salariului minim la nivelul a 2.350 lei / lună este ca salariatul să aibă o vechime în muncă de cel puțin un an pentru domeniul respectiv.

 

HG 937 / 2018, Art. 1 alin (2)

Prin excepție de la prevederile alin. (1), începând cu data de 1 ianuarie 2019, pentru personalul încadrat pe funcții pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puțin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, fără a include sporuri și alte adaosuri, se majorează de la 2.080 lei la 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore în medie pe lună, reprezentând 14,044 lei/oră.

 

Salariul minim brut pentru salariații din domeniul construcțiilor

 

Salariații din domeniul construcțiilor (activitățile din sectorul construcțiilor sunt strict delimitate) vor avea, în 2019, un nivel minim al salariului brut de 3.000 lei / lună. Măsura a fost prevăzută în OUG 114 / 2018. Măsura se aplică doar pentru anul 2019. 

 

Astfel, potrivit Art. 71 al OUG 114 / 2018,  

(1) Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră. 

 

Prevederile se aplică exclusiv domeniilor de activitate strict enunțate în cadrul OUG, respectiv:  

(i) activitatea de construcții definită la codul CAEN 41.42.43 - secțiunea F - Construcții; 
(ii) domeniile de producere a materialelor de construcții, definite de următoarele coduri CAEN: 
2312 - Prelucrarea și fasonarea sticlei plate; 
2331 - Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramic; 
2332 - Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții din argilă arsă; 
2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții; 
2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții; 
2363 - Fabricarea betonului; 
2364 - Fabricarea mortarului; 
2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos; 
2370 - Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei; 
2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții; 
1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții; 
2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal; 
2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice; 
0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei; 
0812 - Extracția pietrișului și nisipului; 
711 -  Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică.

 

Sursa: Hotărârea nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, Ordonanța de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene