În prezent,

  • salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este stabilit la 2.080 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 167,333 ore, reprezentând 12,43 lei/oră, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
  • pentru angajații cu studii superioare, încadrați pe funcții care necesită studii superioare, nivelul minim al salariului brut, în prezent, este de 2.350 lei / lună. O condiție suplimentară pentru acordarea salariului minim la nivelul a 2.350 lei / lună este ca salariatul să aibă o vechime în muncă de cel puțin un an pentru domeniul respectiv;
  • salariații din domeniul construcțiilor (activitățile din sectorul construcțiilor sunt strict delimitate) au, în prezent, un nivel minim al salariului brut de 3.000 lei / lună. Măsura a fost prevăzută în OUG 114 / 2018.

 

În proiect de Hotărâre de Guvern nu se face referire la salariul minim pentru salariații din domeniul construcțiilor pentru care, cel puțin potrivit prevederilor actuale, salariul minim brut va rămâne și în 2020 la nivelul a 3.000 lei.  

 

Art. 71 alin (2) din Ordonanța de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene: 

(2) în perioada 1 ianuarie 2020-31 decembrie 2028, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi de minimum 3.000 lei lunar, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună.