Creșterea nu este prevăzută și pentru personalul încadrat pe funcții pentru care se prevede nivelul de studii superioare, în acest caz salariul minim rămânând nemodificat:  

Prin excepție de la prevederile alin. (1), începând cu data de 1 ianuarie 2020, pentru personalul încadrat pe funcții pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puțin un an în domeniul studiilor superioare, salariul  de bază minim brut pe țară garantat în plată, fără a include sporuri și alte adaosuri, se menține la suma de 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore în medie pe lună, reprezentând 14,044 lei/oră. 

 

Menținerea salariului minim diferențiat va exista, se pare, cu toate că, recent, premierul își anunțase intenția ca de la 1 ianuarie 2020 să se renunțe la salariul minim diferențiat. Premierul spunea că diferențierea salariului minim în funcție de studii nu se justifică, precizând că va fi găsită o formulă obiectivă care să stea la baza creșterii salariului minim brut pe economie. 


Întrebat dacă va exista o diferențiere a nivelului salariului minim în funcție de studii, premierul a răspuns că poate exista doar un singur salariu minim. 

Nu poate exista decât un singur salariu minim. Conceptul de salariu minim este fundamentat astfel că nu poți avea mai multe variante de salariu minim. În ceea ce privește salariul minim pe ramură, sigur că probabil creșterea acestuia în perspectivă va trebui gândită pe ramură în funcție de creșterea indicelui de productivitate. În perspectivă ne vom gândi la o reglementare care de altfel ne  este solicitată de Comisia Europeană din anul 2015.

În prezent, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este stabilit la 2.080 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 167,333 ore, în medie pe lună în anul 2019, reprezentând 12,43 lei/oră, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. 

 

 Proiect de Hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

 Nota de fundamentare