În acest sens, părintele va înainta în scris angajatorului cerere, însoțită de certificatul de naștere al copilului sau o copie a certificatului de încadrare în grad de handicap al copilului ori adultului în vârstă de până la 26 de ani, după caz, precum și de o declarație pe proprie răspundere a celuilalt părinte din care să rezulte că nu a solicitat la locul său de muncă zile libere în acest scop, că nu are contractul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activității angajatorului, nu se află în concediu de odihnă sau concediu fără salariu, sau în concediu pentru creșterea copiilor până la vârsta de 2 ani, nu este asistentul personal al copilului aflat în întreținere, respectiv nu realizează venituri impozabile.

 

Conform noilor modificări aduse Legii nr. 55 / 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu aplicare din 19 septembrie 2020, activitățile didactice ce impun prezența fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ se pot suspenda, la propunerea Consiliului de administrație a unității de învățământ preuniversitar, cu avizul Inspectoratului școlar județean și al Direcției de sănătate publică județene și cu aprobarea prin hotărâre a Comitetului județean pentru situații de urgență, pe baza argumentelor legale privind starea de sănătate.

 

Reamintim angajatorilor că reglementările legale stabilesc în sarcina lor, obligația de a acorda zile libere angajatului care solicită acest drept cu respectarea condițiilor expuse mai sus.

 

Refuzul acordării zilelor libere atrage răspunderea contravențională a angajatorului, sancțiunea fiind cuprinsă între 1000 lei și 2000 lei pentru fiecare persoană pentru care refuză acordarea zilelor libere.

 

Sursa: ITM Arad