10. Autoritate și libertate organizatorică: 
Dacă este cazul 

 

11. Responsabilități și sarcini: 

 • va cunoaște și va respecta prevederile legale cu privire la circulația pe drumurile publice, în trafic intern și internațional de mărfuri; 
 • planifică, organizează și controlează activitățile legate de transport; 
 • administrează flota auto și bugetul alocat; 
 • coordonează echipa care întocmește toate documentele și obține toate actele necesare pentru circulația legală pe drumurile publice; 
 • asigură derularea activităților de înmatriculări și radieri; 
 • coordonează și supraveghează activitatea conducătorilor auto; 
 • programează și optimizează rute; 
 • urmărește modul de întreținere și exploatare a mașinilor, starea tehnică și de curățenie; 
 • stabilește necesarul de piese de schimb și consumabile auto; 
 • menține relația cu societatea de asigurări și urmărește dosarele de daună; 
 • păstrează legătura cu autoritățile rutiere și furnizorii relevanți; 
 • obținerea licențelor de transport și a celor de execuție pentru autovehicule; 
 • reprezentarea societății în raport cu ARR, RAR, Poliție; 
 • preluarea cererilor de oferte și a comenzilor din partea clienților; 
 • primirea și confirmarea comenzilor de transport; 
 • găsirea soluțiilor optime de desfășurare a transporturilor și comunicarea soluțiilor alese către clienți; 
 • organizarea transporturilor în cele mai bune condiții, cu respectarea calității și termenelor cerute de standardele firmei; 
 • optimizează costurilor legate de transport; 
 • realizarea rapoartelor de activitate și prognozarea cheltuielilor aferente departamentului.; 
 • va duce la îndeplinire orice alte dispoziții primite de la șeful sau ierarhic. 

 

12. Sancțiuni pentru nerespectarea fișei postului sau a anexelor acestora: 
Dacă este cazul 

 

13. Semnături: 

 

14. Data semnării: