DECIDE:


Art. 1. Începând cu data de ……………….. și până la data de ………………….. se suspendă contractual individual de muncă al salariatului ………………………………… (în cazul în care sunt vizați mai mulți salariați se utilizează formula se suspendă contractile individuale de muncă ale salariaților prevăzuți în anexa nr. 1 la decizia nr. ..... din date de ......) în baza Art. 52, alin. 10, lit c) din Legea 53 / 2003 privind Codul Muncii. 

Art. 2. Pe durata suspendării contractului individual de muncă (contractelor individuale de muncă) salariatul (salariații prevăzuți în Anexa Nr. 1 la prezenta decizie) beneficiază de o indemnizație de șomaj tehnic de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat (indemnizația nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază). 

Art. 3. Pe durata reducerii / întreruperii temporare a activității, salariații se vor afla la dispoziția angajatorului, acesta având oricând posibilitatea să dispună reînceperea activității. În acest sens, în cazul reluării lucrului, angajatorul comunică acest lucru, iar salariatul se prezintă, la data stabilită de angajator, la locul de muncă, potrivit programului normal de lucru.  

Art. 4. Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la Tribunalul ……………… 

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se însărcinează dl/d-a ................................................ și se comunică celui în cauză. 


ADMINISTRATOR,
 

 Model decizie suspendare contract individual de munca - șomaj tehnic