4. Certificatul pentru situații de urgență

 

De asemenea, a fost eliminată obligativitatea deținerii certificatului pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.  

 

5. Indemnizația poate fi acordată pentru toate contractele suspendate, nu doar în limita a 75% din numărul de salariați 

 

În plus, o modificare majoră constă în eliminarea prevederii potrivit căreia ajutorul era oferit doar pentru cel mult 75% dintre angajații care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a OUG 30 / 2020. Odată cu nouă modificare, limita de 75% a fost eliminată, ajutorul fiind oferit pentru toți salariații cărora li s-au suspendat contractele de muncă.  

 

6. Procedura pentru acordarea sumelor necesare plății indemnizației

 

Modificări a suferit și procedura ce trebuie îndeplinită pentru acordarea sumelor necesare plății indemnizației, respectiv:  

În vederea acordării sumelor necesare plătii indemnizației prevăzute la art. XI alin. (1), angajatorii depun, prin poștă electronică, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București, în raza cărora își au sediul social, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal insotită de o declarație pe propria răspundere și de lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizație, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, conform modelului care va fi aprobat prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale.  

Atenție! Formularele prevăzute de forma inițială a OUG 30 / 2020 nu mai sunt valabile.  

 

7. A fost redusă perioada de rambursare către firme a indemnizației

 

Perioada de acordare, de la bugetul asigurărilor pentru șomaj a indemnizațiilor cuvenite salariaților pentru perioada suspendării contractelor de muncă s-a redus de a 30 zile, cât era prevăzut în varianta inițială a OUG la 15 zile.  

 

8. Prevederi pentru salariații care au 2 sau mai multe contracte de muncă

 

În situația în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă din care cel puțin un contract cu normă întreagă este activ pe perioada instituirii stării de urgentă, acesta nu beneficiază de indemnizația cuvenită în urma suspendării contractului de muncă, în condițiile OUG 30 (subvenționată de stat).  
 
Desigur, în cazul în care un salariat are două contracte de muncă, unul își continuă efectele și al doilea este suspendat, pentru cel de-al doilea angajatorul este obligat să-i ofere indemnizația cuvenită potrivit Codului Muncii pentru suspendarea contractului, dar nu în condițiile OUG 30/2020, adică suportată de stat.  
 
În situația în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă și toate sunt suspendate ca urmare a instituirii stării de urgentă, acesta beneficiază de indemnizația de șomaj tehnic aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase. 
 
În acest caz, pentru celălalt contract suspendat (cel pentru care nu s-a optat), angajatorul nu va putea beneficia de decontarea sumelor reprezentând indemnizația acordată pentru suspendarea contractului de muncă.  

 

9. Șomaj tehnic pentru profesioniștii care exploatează o întreprindere

 

Alți profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, (aici se includ persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale - profesioniști toți cei care exploatează o întreprindere) precum și persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, care întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgentă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgentă pe teritoriul României, beneficiază, din bugetul de stat, în baza declarației pe propria răspundere, de o indemnizație lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020. 

 

10. Șomaj tehnic pentru beneficiarii de drepturi de autor

 

Persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe, care întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgentă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgentă pe teritoriul României, beneficiază din bugetul de stat de o indemnizație lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020, în baza documentelor solicitate de către Agenția Națională pentru Plăti și Inspecție Socială. 

 

11. Plata indemnizației trebuie efectuată în 3 zile

 

Plata, de către angajator, a indemnizației de șomaj tehnic trebuie efectuată în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea de către angajator a sumelor de la buget.