4. Cine plătește indemnizația de șomaj tehnic 

Indemnizația de șomaj tehnic se suportă de către angajator, din fondul de salarii. Tot angajatorul este cel care continuă să plătească salariatului indemnizația de șomaj tehnic pe întreaga perioadă a suspendării contractului de muncă.  

 

Potrivit Codului Muncii, art. 53,  

Pe durata reducerii și/sau a întreruperii temporare a activității, salariații implicați în activitatea redusă sau întreruptă, care nu mai desfășoară activitate, beneficiază de o indemnizație, plătită din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 52 alin. (3). 

 

5. Cine beneficiază de indemnizația de șomaj tehnic 

 
De indemnizația de șomaj tehnic (indemnizația pentru suspendarea contractului de muncă) beneficiază toți salariații care sunt nevoiți să nu mai lucreze din cauze care țin de organizarea angajatorului (în cazurile actuale diminuarea sau suspendarea activității angajatorului).  

 

6. Valoarea indemnizației de șomaj tehnic 

Valoarea indemnizației de șomaj tehnic (valoarea salariului pe întreaga perioadă a suspendării contractului de muncă) nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.  

Procentul de 75% se aplică asupra salariului de încadrare, rezultând o indemnizație brută. Aceasta reprezintă valoarea minimă a indemnizației, angajatorul putând opta pentru o indemnizație într-o valoare mai mare.  

Potrivit Codului Muncii, art. 53,  

Pe durata reducerii și/sau a întreruperii temporare a activității, salariații implicați în activitatea redusă sau întreruptă, care nu mai desfășoară activitate, beneficiază de o indemnizație, plătită din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 52 alin. (3). 

 

7. Contribuții șomaj tehnic - regimul fiscal 

Pe întreaga perioadă a suspendării contractului de muncă din indemnizația cuvenită salariatului, stabilită conform regulilor de mai sus, se rețin, la fel ca în cazul salariului obișnuit, contribuția de asigurări sociale, contribuția de asigurări sociale de sănătate și impozitul pe venit.  

Practic, nu există diferențe de impozitare, în ceea ce privește reținerile din salariu, față de salariul normal acordat.  

În ceea ce privește contribuția asiguratorie pentru muncă, aceasta nu se datorează pentru contractele suspendate.  

Conform Ordonanței de urgentă nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 

(8) Pentru indemnizația prevăzută la alin. (1) nu se datorează contribuție asiguratorie pentru muncă conform prevederilor art. 2205 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 

 

8. Care este impactul șomajului tehnic asupra contractului de muncă 

Șomajul tehnic este procedura de suspendare a contractului de muncă din inițiativa angajatorului. Contractul de muncă este doar suspendat, nu încetat. Pe durata reducerii și/sau a întreruperii temporare a activității (timp în care contractul de muncă este suspendat), salariații se vor afla la dispoziția angajatorului, acesta având oricând posibilitatea să dispună reînceperea activității. 

 

9. Impactul șomajului tehnic asupra vechimii în muncă 

Perioada de suspendare a contractului de muncă nu are impact asupra vechimii în muncă.  

 

10. Sprijinul acordat de stat în cazurile de șomaj tehnic 

În anumite cazuri, în această perioadă, Guvernul acordă sprijin angajatorilor, constând în decontarea sumelor reprezentând indemnizațiile acordate salariaților.