Cum calculez valoarea anuală în lei a pensiilor primite din străinătate

Prin înmulțirea sumelor în valută cu cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Națională a României din anul de realizare a venitului respectiv 

 

Cum declar și plătesc impozitul pensiile impozabile primite din străinătate

Se declara anual în declarația unică ce se depune la organul fiscal de domiciliu până cel târziu în data de 15 martie a anului următor celui de obținere a veniturilor, dată până la care trebuie plătit și impozitul

 

Dacă am plătit impozit în străinătate mai datorez și în România?

În funcție de metoda de evitare a dublei impuneri din convențiile încheiate în acest scop de România cu statele de unde provine pensia, pensia poate fi scutită de la plata impozitului România (metoda scutirii) sau impozitul datorat în România este diminuat cu impozitul plătit în străinătate (metoda creditului fiscal). În cazul aplicării creditului fiscal extern impozitul plătit în străinătate se transformă în lei la cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Națională a României din anul de realizare a venitului respectiv. 
În cazul pensiilor provenind din state cu care România nu are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri nu se ține cont de impozitul plătit în străinătate.
Declararea, deducerea valorii neimpozabile și metoda de evitare a dublei impuneri se aplică pe fiecare sursă de venit.

 

Exemple de calcul și de completare a declarației unice puteți găsi citind materialul integral publicat de DGRFP Brașov.