Bonificații pentru cei care vor plăti până pe 30 iunie impozitele și contribuțiile pentru anul 2019 și vor depune Declarația unică on-line:

a) se acordă o bonificație de 5% pentru plata impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate, reprezentând obligații fiscale anuale pentru anul 2019, dacă toate aceste obligații fiscale de plată se sting prin plată sau compensare, integral până la data 30 iunie 2020 inclusiv;
b) se acordă o bonificație de 5% pentru depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

 

Bonificația se determină de contribuabil și se evidențiază în mod distinct în declarația unică privind impozitul pe venit şi contribuțiile sociale datorate de persoane fizice, sub rezerva verificării ulterioare.

 

Obligațiile fiscale de plată se determină prin diminuarea obligațiilor fiscale datorate cu valoarea bonificației.

 

Contribuabilii care au depus Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice - capitolul I. Date privind veniturile realizate, pentru veniturile realizate în anul 2019, indiferent de modalitatea de depunere, fără acordarea bonificațiilor, pot beneficia de acestea, prin depunerea unei declarații rectificative până la data de 30 iunie 2020 inclusiv.

 

În cazul în care plata obligațiilor fiscale anuale datorate pentru anul 2019 a fost efectuată până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență sau ulterior acestei date, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2020 inclusiv, aceasta se ia în considerare pentru acordarea bonificațiilor. Sumele achitate în plus față de obligațiile fiscale de plată aferente anului 2019 se pot restitui, la cerere, sau pot fi compensate.

 

Sursa: ANAF