Registrul de evidență fiscală se întocmește în formă scrisă sau electronică, respectând modelul și conținutul precizat în Anexa 1 a Ordinului nr. 3.254 din 19 decembrie 2017 privind Registrul de evidență fiscală pentru persoanele fizice, se păstrează la domiciliul fiscal al contribuabilului/sediul asocierii și se completează într-un singur exemplar.  
 
Acesta nu se eliberează în formă tipizată similar registrului de evidență fiscală folosit de agenții economici. 

 

Sursa: AJFP Olt