Cele mai importante aspecte legate de completarea registrului de evidență fiscală pentru persoane fizice:

 

 • Registrul de evidență fiscală se completează anual cu totalul veniturilor și totalul cheltuielilor efectuate în scopul realizării acestora în anul curent pentru întreaga perioadă de activitate desfășurată în anul fiscal precedent până la data depunerii declarației privind venitul realizat din România, dar nu mai târziu de termenul de depunere stabilit de lege;
 • Registrul de evidență fiscală se ține după caz pe fiecare sursă de venit din cadrul fiecărei categorii de venit, astfel încât venitul brut și cheltuielile deductibile determinate anual să corespundă cu cele înscrise în declarația privind venitul realizat din România;
 • TVA colectată potrivit regulilor prevăzute în titlul VII - Taxa pe valoarea adăugată nu reprezintă venit și nu se înregistrează în registrul de evidență fiscală;
 • Cheltuiala deductibilă anual se evidențiază în registrul de evidență fiscală după caz în funcție de natura acestora pe fiecare sursă din fiecare categorie de venit, astfel încât să corespundă cu cele înscrise în declarația privind venitul realizat din România sau în declarația anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică și entitățile supuse regimului transparenței fiscale;
 • Constituie cheltuieli deductibile și efectuate în scopul desfășurării activității cheltuielile care îndeplinesc condițiile generale prevăzute la art. 68 alin (4) din Codul Fiscal;
 • Constituie cheltuieli deductibile limitat cheltuielile efectuate în condițiile prevăzute la art. 68 alin. (5) din Codul Fiscal;
 • Nu se înregistrează în registrul de evidență fiscală și nu sunt cheltuieli deductibile, cheltuielile care depășesc limitele prevăzute la art. 68 alin. (5) din Codul Fiscal și cheltuielile efectuate în condițiile prevăzute la art. 68 alin. (7) din Codul Fiscal;
 • Nu se înregistrează în registrul de evidență fiscală cheltuielile reprezentând contribuții sociale obligatorii potrivit legii datorate de către contribuabil în limitele stabilite potrivit prevederilor Titlului II, indiferent dacă activitatea se desfășoară individual și / sau sub o formă de asociere. Deducerea acestor cheltuieli se efectuează la recalcularea venitului net anual sau pierderii nete anuale de către organul fiscal competent;
 • TVA dedusă potrivit regulilor prevăzute la Titlul VII - Taxa pe valoarea adăugată nu reprezintă cheltuială și nu se înregistrează în registrul de evidență fiscală;
 • Contribuabilii pot ține registrul de evidență fiscală în formă scrisă sau electronică cu respectarea modelului și conținutului acestuia;
 • Registrul de evidență fiscală se întocmește un singur exemplar.