În al doilea rând, legea recent promulgată elimină obligația depunerii anuale a declarației privind beneficiarii reali. În noile condiții, declarația urmează a fi depusă la înmatricularea societății sau ori de câte ori intervine o modificare. 

Persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului depun la înmatriculare şi ori de câte ori intervine o modificare o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali ai societăţilor.

 

În cazul în care intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declarația se depune în termen de 15 zile de la data la care această a intervenit. 

Dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declaraţia se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.

 

În noile condiții, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a legii, societățile înregistrate, cu excepția:

  • regiilor autonome,
  • societăților naționale și societăților deținute integral sau majoritar de stat,
  • persoanelor juridice constituite doar din asociați persoane fizice,

depun, prin grija reprezentantului legal, spre înregistrare în Registrul beneficiarilor reali ai societăților, ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului, o declarație privind datele de identificare ale beneficiarilor reali.