22.04.2020

Declarația 100 - formular cu bonificație, utilizat pentru declararea impozitului pe venitul microintreprinderilor și a impozitului pe profit, pentru primul trimestru (încheiat la 31 martie 2020), a fost modificată


21.04.2020

Pentru a efectua plăți on line, din conturile de trezorerie, trebuie urmată o procedură destul de simplă - câteva etape care  trebuie parcurse.


21.04.2020

Ordinul de plată multiplu electronic (OPME) poate fi utilizat de operatorii economici (agenții economici) și alte entități pentru efectuarea de plăți online din conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului.


21.04.2020

Ordinul de plată multiplu electronic (OPME) cu ajutorul căruia se pot face plăți, de către agenții Economici, din trezorerie, începând chiar de astăzi, se completează ținând seama de mențiunile de mai jos.


21.04.2020

Ordonanța de urgență nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale a fost publicată în Monitorul Oficial înainte de Paște. Iată, mai jos, principalele modificări.


21.04.2020

Impozitul specific pentru anul 2020 va fi diminuat direct proporțional cu numărul de zile în care societățile care îl datorează și-au întrerupt activitatea total sau parțial


21.04.2020

Pentru sumele suportate de stat, respectiv șomajul tehnic și indemnizația pentru zile libere acordate părinților, Guvernul a stabilit ca nu se aplică facilitățile fiscale în vigoare.


21.04.2020

Taxa pe valoarea adăugată solicitată la rambursare va fi plătită contribuabililor urmând ca sumele solicitate să fie verificate ulterior rambursării.


21.04.2020

Termenul pentru depunerea situațiilor financiare aferente anului 2019 a fost amânat de către Guvern printr-o ordonanța de urgență (OUG 48/2020), noul termen astfel stabilit fiind 31 iulie 2020, inclusiv.


21.04.2020

Există însă o metodă care poate garanta autenticitatea certificatului de situație de urgență


21.04.2020

La ce se folosește certificatul de stare de urgență. Certificatul de situație de urgență rămâne foarte util, acolo unde este nevoie de el. , având numeroase scopuri care îl avantajează pe deținător.