Zilele absente sunt în prima perioadă a lunii

În luna Iulie 2019 se consideră următoarele date de lucru:

 • CA realizată din activitatea de construcții = 80% din CA totală
 • Condiții de muncă: normale, desfășoară activitate în baza unui contract individual de muncă.
 • Salariu de încadrare: 4.600 lei
 • Primă anuală acordată și plătită în data de 25.07.2019: 900 lei
 • 1 zi lucrată din cele 15 lucrătoare aferente perioadei 1-21.07.2019 din cauza absențelor nejustificate și concediu fără plată
 • 8 zile lucrate din cele 8 lucrătoare aferente perioadei 22-31.07.2019
 • Venit brut lunar realizat aferent perioadei 1-21.07.2019: 200 lei (4.600 lei x 1/23)
 • Venit brut lunar realizat aferent perioadei 22-31.07.2019: 1.600 lei (4.600 lei x 8/23)
 • Veniturile realizate care nu pot fi alocate pe zile se împart proporțional la zilele lucrate aferente perioadei.

 

Repartizarea venitului din premiu pe cele două perioade:

 • 900 lei/9 zile lucrate = 100 lei/zi
 • premiu aferent perioadei 1-21.07.2019: 100 lei/zi x 1 zi = 100 lei
 • premiu aferent perioadei 22-31.07.2019: 100 lei/zi x 8 zile = 800 lei
 • Venit brut lunar realizat (inclusiv premiu) aferent perioadei 1-21.07.2019: 300 lei (200 lei + 100 lei)
 • Venit brut lunar realizat (inclusiv premiu) aferent perioadei 22-31.07.2019: 2.400 lei (1.600 lei + 800 lei)

 

Se procedează la ajustarea plafoanelor și a venitului brut recalculat, astfel:

 • pentru perioada 1-21.07.2019 pentru a beneficia de facilități

Venitul brut realizat ajustat trebuie să fie intre 1.957 lei și 19.565 lei (3.000 x 15/23 și 30.000 x 15/23).

Venitul brut ajustat realizat de angajat: 300 lei (4.600 x 1/23 + 100)

Întrucât în perioada 1-21.07.2019 venitul brut ajustat realizat de 300 lei este mai mic decât 1.957 lei, persoana fizică nu va beneficia de facilitățile fiscale.

Bază de calcul contribuții sociale obligatorii ajustată: 300 lei

 • pentru perioada 22-31.07.2019 pentru a beneficia de facilități

Venitul brut realizat ajustat trebuie să fie de până la 10.435 lei (30.000 x 8/23).

Venitul brut ajustat realizat de angajat: 2.400 lei (4.600 x 8/23 + 800)

Întrucât în perioada 22-31.07.2019 venitul brut ajustat realizat de 2.400 lei este de până la 10.435 lei, persoana fizică va beneficia de facilitățile fiscale.

Bază de calcul contribuții sociale obligatorii ajustată: 2.400 lei

 

Întrucât pentru perioada 1-21.07.2019 nu sunt îndeplinite condițiile de acordare a facilităților fiscale, respectiv pentru perioada 22-31.07.2019 sunt îndeplinite condițiile de acordare a facilităților, se completează numai la nivelul angajatorului secțiunea A.1.1 și A.1.2.

 

Secțiunea A.1.1

 

  Cu acordarea facilităților fiscale

Fără acordarea facilităților fiscale

Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale

  300

Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate

  300

Contribuția de asigurări sociale de sănătate

  30

Contribuția de asigurări sociale

  75

Baza de calcul al contribuției asiguratorii pentru muncă

  300

 

Secțiunea A.1.2

 

  Cu acordarea facilităților fiscale

Fără acordarea facilităților fiscale

Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale

2.400  

Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate

2.400  

Contribuția de asigurări sociale de sănătate

240  

Contribuția de asigurări sociale

510  

Baza de calcul al contribuției asiguratorii pentru muncă

2.400  

 

Secțiunea A1

Salariul brut de încadrare prevăzut în contractul individual de muncă, pentru funcția de bază

4.600 lei

Salariul brut de încadrare prevăzut în contractul individual de muncă, în afara funcției de bază

 

Venitul brut asimilat salariului realizat în baza raportului juridic, altul decât contractul individual de muncă

 

 

Zile lucrate în perioada 1-21.07.2019 1
Zile lucrate în perioada 22-31.07.2019 8
  Cu acordarea facilităților fiscale Fără acordarea facilităților fiscale
Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale 2.400 300
Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate 2.400 300
Contribuția de asigurări sociale de sănătate 240 30
Contribuția de asigurări sociale 510 75
Baza de calcul al contribuției asiguratorii pentru muncă 2.400 300

 

CAS datorat de angajat: 585 lei (510 lei + 75 lei)
CASS datorat de angajat: 270 lei (240 lei + 30 lei), din care 240 lei exceptați de la plată
Calcul impozit pe venit
Baza de calcul impozit pe venit = venit brut - CAS - CASS = 300 lei + 2.400 lei - 585 lei - 30 lei = 2.085 lei
Impozit pe venit = 2.085 x 10% = 208,5 lei, din care:

 • impozit aferent venit nescutit: 208,5 x 1/9 = 23,16 lei
 • impozit aferent venit scutit: 208,5 x 8/9 = 185,33 lei


Impozit datorat de angajat în luna iulie 2019: 23,16 lei

 

Zilele absente sunt în a doua perioadă a lunii 

 

În luna Iulie 2019 se consideră următoarele date de lucru:

 • CA realizată din activitatea de construcții = 80% din CA totală
 • Condiții de muncă: normale, desfășoară activitate în baza unui contract individual de muncă.
 • Salariu de încadrare: 4.600 lei
 • Premiu: 1.600 lei
 • venit brut lunar realizat aferent perioadei 1-21.07.2019: 3.000 lei (4.600 lei x 15/23);
 • venit brut lunar realizat aferent perioadei 22-31.07.2019: 200 lei (1 zi lucrată din cele 8 lucrătoare aferente perioadei din cauza absențelor nejustificate și concediu fără plată - 4.600 lei x 1/23)


Veniturile realizate care nu pot fi alocate pe zile se împart proporțional la zilele lucrate aferente perioadei.


Repartizarea venitului din premiu pe cele două perioade 1.600 lei/16 zile lucrate = 100 lei/zi: 

 • premiu aferent perioadei 1-21.07.2019: 100 lei/zi x 15 zile = 1.500 lei
 • premiu aferent perioadei 22-31.07.2019: 100 lei/zi x 1 zi = 100 lei


Venit brut lunar realizat (inclusiv premiu) aferent perioadei 1-21.07.2019: 4.500 lei (3.000 lei + 1.500 lei)

Venit brut lunar realizat (inclusiv premiu) aferent perioadei 22-31.07.2019: 300 lei (200 lei + 100 lei)

Se procedează la ajustarea plafoanelor și a venitului brut recalculat, astfel:

 • pentru perioada 1-21.07.2019 pentru a beneficia de facilități

Venitul brut realizat ajustat trebuie să fie cuprins între 1.957 lei și 19.565 lei (3.000 x 15/23 și 30.000 x 15/23)

Venitul brut ajustat realizat de angajat: 4.500 lei (4.600 x 15/23 + 1.500)

Întrucât în perioada 1-21.07.2019 venitul brut ajustat realizat de 4.500 lei este situat între 1.957 lei și 19.565 lei, persoana fizică va beneficia de facilitățile fiscale.

Baza calcul contribuții sociale obligatorii ajustată: 4.500 lei

 • pentru perioada 22-31.07.2019 pentru a beneficia de facilități

Venitul brut realizat ajustat trebuie să fie de până la 10.435 lei (30.000 x 8/23).

Venitul brut ajustat realizat de angajat: 300 lei (4.600 x 1/23 + 100)

Întrucât în perioada 22-31.07.2019 venitul brut ajustat realizat de 300 lei este de până la 10.435 lei, persoana fizică va beneficia de facilitățile fiscale. Bază de calcul contribuții sociale obligatorii ajustată: 300 lei

Întrucât pentru ambele perioade sunt îndeplinite condițiile de acordare a facilităților fiscale se completează doar secțiunea A1.

 

Secțiunea A1. Facilități în construcții conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal
 

Salariul brut de încadrare prevăzut în contractul individual de muncă, pentru funcția de bază

4.600 lei

Salariul brut de încadrare prevăzut în contractul individual de muncă, în afara funcției de bază

 

Venitul brut asimilat salariului realizat în baza raportului juridic, altul decât contractul individual de muncă

 

 

Zile lucrate în perioada 1-21.07.2019 15
Zile lucrate în perioada 22-31.07.2019 1
  Cu acordarea facilităților fiscale Fără acordarea facilităților fiscale
Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale 4.800  
Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate 4.800  
Contribuția de asigurări sociale de sănătate 480  
Contribuția de asigurări sociale 1.020  
Baza de calcul al contribuției asiguratorii pentru muncă 4.800  

 

CAS datorat de angajat: 1.020 lei

CASS datorat de angajat: 480 lei, din care 480 lei exceptați de la plată

Calcul impozit pe venit

Baza de calcul impozit pe venit = venit brut - CAS - CASS = 4.800 - 1.020 = 3.780 lei

Impozit pe venit = 3.780 x 10% = 378 lei - impozit aferent venit scutit

Persoana fizică nu datorează impozit pentru venitul obținut în luna iulie 2019.