3. Contribuabilii care obțin venituri determinate în sistem real din activități agricole, silvicultură și piscicultură, au aceleași obligații fiscale referitoare la determinarea venitului net anual recalculat/venitului net anual impozabil, depunerea Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, determinarea impozitului estimat și datorat precum și plata acestuia,  ca și contribuabilii care obțin venituri din activități independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real.

 

În cazul în care în cursul anului curent contribuabilul efectuează plăți având în vedere obligațiile anuale estimate aceștia beneficiază de un sistem de bonificații acordate în funcție de data la care se face plata.  

 


Modificare cod fiscal Citeste mai multe despre Modificare cod fiscal ...


Sursa: Nota de fundamentare pentru OUG de modificare a Codului fiscal