3. Pe baza datelor din Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, contribuabilii au obligația să determine impozitul aferent venitului net anual estimat în sistem real sau pe baza cotei forfetare de cheltuieli, pentru anul fiscal curent și să efectueze plata la bugetul de stat, până la data de 15 martie inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului. 


În cazul în care în cursul anului curent contribuabilul efectuează plăți având în vedere obligațiile anuale estimate, aceștia beneficiază de un sistem de bonificații acordate în funcție de data la care se face plata.

 

4. Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor și determină venitul net anual în sistem real sau prin aplicarea cotei forfetare, cu excepţia veniturilor pentru care impozitul este final, au obligaţia să depună Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, să determine venitul net anual recalculat/pierderea anuală, respectiv venitul net anual, după caz și impozitul anual datorat. Plata impozitului anual datorat la bugetul de stat, se efectuează până la data de 15 martie a anului următor celui de realizare a venitului.


În cazul în care în cursul anului curent contribuabilul efectuează plăți având în vedere obligațiile anuale estimate aceștia beneficiază de un sistem de bonificații acordate în funcție de data la care se face plata.
 


Modificare cod fiscal Citeste mai multe despre Modificare cod fiscal ...


Sursa: Nota de fundamentare pentru OUG de modificare a Codului fiscal