Exemplu
Dacă un contribuabil depune declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanță conform Codului de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, până la 15 iulie 2018, efectuează plăți anticipate pe parcursul anului iar suma este achitată integral până la 15 decembrie 2018, contribuabilul beneficiază de o bonificație totală de 10%. Ultima plată efectuată de contribuabil se diminuează cu valoarea bonificației de 10%.


Astfel:
Obligație fiscală estimată: 10.000 lei
Plată în data de 15 august: 5.000 lei
Plată în data de 14 decembrie: 4.000 lei (ultima plată a fost diminuată ca urmare a bonificației)
Bonificație 5%: 500 lei
Bonificație 5%: 500 lei

 


Modificare cod fiscal Citeste mai multe despre Modificare cod fiscal ...


 

Sursa: Nota de fundamentare pentru OUG de modificare a Codului fiscal