2. Persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, aplică regula generală de stabilire a contribuției de asigurări sociale prin reținere la sursă de către plătitorul de venit, în situația în care venitul net anual estimat a se realiza din aceste activități este cel puțin egal cu 12 salarii lunare minime brute pe țară ( plafonul de 22.800 lei în anul 2018). In acest caz, plătitorul de venit are obligația să calculeze, să rețină, să plătească contribuția de asigurări sociale și să depună declarația – formular 112.

 

Determinarea contribuției se efectuează prin aplicarea cotei de 25% la venitul venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât nivelul a 12 salarii de bază minime brute lunare pe țară, în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția. 

 

Mecanismul retinerii la sursa nu se aplică în cazul în care nivelul venitului net estimat a se realiza pe fiecare sursă de venit este sub nivelul a 12 salarii lunare minime brute pe țară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția. Dacă nivelul cumulat al veniturilor este cel puțin egal cu 12 salarii lunare minime brute pe țară, contribuabilul are obligația depunerii Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, la termenele și în condițiile stabilite.

 

3. Termenul de depunere al Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice este de 15 martie, cu posibilitatea de rectificare până la termenul de plată. Prin excepție pentru anul 2018, termenul de depunere al declarației este 15.07.2018.

 

În cazul contribuabililor care în cursul anului fiscal încep să desfășoare activitate sau încep să realizeze venituri, iar venitul net anual, cumulat, din una sau mai multe surse din activități independente, estimat a se realiza este cel puțin egal cu 12 salarii lunare minime brute pe țară garantate în plată, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârșitul anului fiscal sunt obligați să depună Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. Salariul minim brut pe țară garantat în plată este cel în vigoare la data depunerii declarației.

 

Persoanele fizice care datorează contribuția și care în cursul anului fiscal se încadrează în categoria persoanelor exceptate de la plata contribuției, cele care intră în suspendare temporară a activității, îşi încetează activitatea potrivit legislației în materie sau nu se mai încadrează pentru perioada rămasă din anul fiscal în plafonul de 12 salarii minime brute pe țară, depun la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, declarația unică, în vederea stopării obligațiilor de plată reprezentând contribuția de asigurări sociale.

 

4. Plățile privind contribuția de asigurări sociale se pot efectua oricând in cursul anului fiscal, până la termenul de scadență, respectiv 15 martie a anului următor celui pentru care se datorează. 

 

5. Definitivare CAS pentru anul curent în anul următor


Dacă la 15 martie anul următor:
a) venitul realizat este mai mare decât venitul estimat care la rândul său este mai mare sau egal cu plafonul de 22.800 lei, nu se stabilesc diferențe de CAS fata de venitul ales; 
b) venitul realizat este mai mic decât plafonul de 22.800 lei, deși venitul estimat a fost mai mare decât acesta, CAS plătită la venitul ales nu se restituie, suma se valorifică în sistemul de pensii, cu ajustarea corespunzătoare a stagiului de cotizare;
c) venitul realizat este mai mare sau egal cu plafonul de 22.800 lei, iar venitul estimat a fost sub acest plafon, contribuabilul datorează CAS pentru anul precedent, iar în declarația unică alege venitul bază de calcul cel puțin egal cu salariu minim brut pe țară. Termenul de plată este 15 martie, data depuneri declarației unice.
 


Modificare cod fiscal Citeste mai multe despre Modificare cod fiscal ...


Sursa: Nota de fundamentare pentru OUG de modificare a Codului fiscal