2. Termenul de depunere al declarației unice este de 15 martie, cu posibilitatea de rectificare până la termenul de plată. Prin excepție pentru anul 2018, termenul de depunere al declarației este 15.07.2018.

 

3. Plățile privind contribuția de asigurări sociale de sănătate se pot efectua oricând în cursul anului fiscal, până la termenul de scadență, respectiv 31 martie a anului următor celui pentru care se datorează. 

 

4. Pentru dobândirea calității de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, persoanele fizice fără venituri depun la organul fiscal Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și plătesc contribuția de asigurări sociale de sănătate la nivelul a 6 salarii minime brute pe țară, fiind asigurate pentru o perioadă de 12 luni.

 

5. Pentru persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, pentru care impozitul se reține la sursă, iar nivelul net estimat al veniturilor, pentru anul curent, este cel puțin egal cu 12 salarii lunare minime brute pe țară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția, de la un singur plătitor de venit, acesta are obligația să calculeze, să rețină și să plătească contribuția de asigurări sociale de sănătate, precum și să depună declarația – formular 112.

 

Determinarea contribuției se efectuează prin aplicarea cotei de 10% la nivelul a 12 salarii de bază minime brute lunare pe țară, în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția. 

 

Mecanismul retinerii la sursa nu se aplică în cazul în care nivelul venitului estimat a se realiza pe fiecare sursă de venit este sub nivelul a 12 salarii lunare minime brute pe țară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția. Dacă nivelul cumulat al veniturilor este cel puțin egal cu 12 salarii lunare minime brute pe țară, contribuabilul are obligația depunerii Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, la termenele și în condițiile stabilite.

 

Contribuția de asigurări sociale de sănătate calculată și reținută se plătește și se declara la aceleași termene cu cele prevăzute pentru impozitul pe venit.

 

6. Persoanele fizice pot opta pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate dacă estimează venituri nete anuale cumulate, sub plafonul de 22.800 lei și/ sau dacă nu realizează venituri.

 

Persoanele fizice care estimează venituri nete anuale cumulate sub plafon, datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate după cum urmează:
a) dacă depun declarația unică până la termenul legal de depunere, la o bază de calcul reprezentând valoarea a șase salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată în vigoare la data depunerii acesteia;
b) dacă depun declarația unică după termenul legal de depunere, la o bază de calcul reprezentând valoarea a douăsprezece salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată, în vigoare la data depunerii acesteia. 


Persoanele fizice care nu realizează venituri datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul egală cu 6 salarii minime brute pe țară indiferent de data depunerii declarației unice.
 


Modificare cod fiscal Citeste mai multe despre Modificare cod fiscal ...


Sursa: Nota de fundamentare pentru OUG de modificare a Codului fiscal