Amenzi pentru neînregistrarea contractelor de internship

Neînregistrarea contractelor de internship în registrul de evidență electronic și netransmiterea datelor și informațiilor din contractul de internship, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 la 4.000 lei. 

 

Unde se înregistrează contractele de internship

Contractele de internship se înregistrează în secțiunea dedicată din site-ul ANOFM, respectiv https://www.internship.anofm.ro.

 

Ce este programul de internship

Programul de internship se adresează persoanelor care au împlinit vârstă de 16 ani și se derulează pe o perioadă limitată de timp în cadrul unei organizații-gazdă. Scopul desfășurării acestei activități îl reprezintă aprofundarea cunoștințelor teoretice ale internului, îmbunătățirea abilităților practice și/sau dobândirea de noi abilități sau competențe. 
 
Sursa: ANOFM