2. Introducere program de internship 

Pentru introducerea unui program de internship, se completează numele programului și se alege un domeniu CAEN. 

 

3. Introducerea persoanei din contractul de internship 

După introducerea programului de internship, se introduce o persoană cu care se va încheia un contract din cadrul programului stabilit anterior. 

Câmpurile ce urmează a fi completate sunt: 

 • CNP (se face validare) 
 • Nume (obligatoriu) 
 • Prenume (obligatoriu) 
 • Județul (obligatoriu) 
 • Localitatea (obligatoriu) 
 • Strada (opțional) 
 • Numărul (opțional) 

 

4. Introducere contract de internship 

Introducerea unui contract se face cu ajutorul formularului din pagină.

Se introduc următoarele informații: 

 • Data încheierii contractului (obligatoriu) 
 • Data începerii contractului (obligatoriu); aceasta se validează și nu poate fi mai mică decât data încheierii contractului. 
 • Numărul de luni cât va dura contractul (obligatoriu) 
 • Data de încetare a contractului nu trebuie introdusă deoarece se calculează automat pe baza informațiilor introduse mai sus. 
 • Indemnizația (obligatoriu). Aceasta este validată și nu poate fi mai mare decât salariul minim brut garantat în plată. 

 

5. Editare contract de internship 

Ștergerea unui contract se poate face doar dacă acel contract nu are modificări. Dacă sunt deja modificări la contract, un mesaj în acest sens apare pe pagină iar butonul "Șterge" este inactiv. Editarea unui contract se poate face doar dacă nu are modificări. Dacă sunt deja modificări la contract, un mesaj în acest sens apare pe pagină iar butonul "Salvează" este inactiv. Este necesar să completați câmpurile la fel că la introducerea unui contract nou. 

 

6. Modifică un contract de internship 

Modificările la un contract pot fi de două tipuri: suspendare sau încetare 

 
A. Introducere suspendare contract: 

 
După selectarea datei de suspendare a contractului, introduceți durata suspendării (în zile). 
Data finalizării suspendării se calculează automat pe baza informațiilor introduse anterior. 
 
Atenție! Data suspendării unui contract nu poate fi ulterioară datei de începere a contractului. Introducerea unei date greșite va genera o eroare. 
 
B. Introducere încetare contract 
 
Pentru încetarea unui contract se selectează tipul de modificare "Încetare" 
Se completează data încetării și motivul încetării. 
 
Atenție! data încetării trebuie să fie ulterioară datei începerii contractului altfel se generează eroare.   

 

Sursa (cu informații detaliate): ANOFM