H.G.R. nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariaților:

 • Înființarea, completarea și păstrarea registrului;
 • Transmiterea datelor din registru și comunicarea prestatorilor la ITM;
 • Dosarul de personal al salariaților și extrasele din registru;

 

Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri:

 • Înființarea registrului pentru zilieri și modul de completare a acestuia;
 • Transmiterea lunara a extrasului registrului pentru zilieri la ITM;
 • Încadrarea în limitările legale, stabilirea și plata remunerației zilnice a zilierilor;

 

Legea nr.62/2011 dialogului social:

 • Împiedicarea exercitării drepturilor organizațiilor sindicale;
 • Respectarea obligațiilor angajatorului în cazul unui conflict colectiv de muncă;
 • Refuzul angajatorului de a începe negocierea contractului colectiv de muncă;

 

Legea nr. 202/2002 referitoare la egalitatea de șanse între femei și bărbați O.U.G. nr. 96/ 2003 privind protecția maternității la locurile de muncă:

 • Interzicerea discriminării și sancționarea hartuirii prin regulamentul intern;
 • Utilizarea unor practici discriminatorii și hartuirea sexuală în relațiile de muncă;
 • Informarea salariaților pentru prevenirea oricărui act de discriminare; 
 • Încetarea contractelor individuale de muncă ale salariatelor protejate; 

 

O.U.G. nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României, cu modificările ulterioare:

 • Munca străinilor în baza autorizației de muncă;
 • Transmiterea comunicării privind detașarea salariaților străini la ITM;

 

Modul de îndeplinire a măsurilor obligatorii dispuse prin eventuale procese verbale.

 

Tematica de control stabilită iniţial poate fi extinsă în situaţia constatării unor neconformităţi sau a unor indicii despre existența acestora. Constatările și  neconformitățile fața de prevederile legale sunt consemnate în cuprinsul anexei 2, iar măsurile obligatorii dispuse sunt consemnate în anexa 3. 

 

Sursa: Document TEMATICA DE CONTROL privind modul în care angajatorii aplică prevederile legale referitoare la relațiile de muncă - ITM Ia