Cum se va desfășura acțiunea de control

 

Acțiunea se va desfășura în toate județele la angajatori din toate domeniile de activitate, urmărindu-se în mod special utilizatorii de substanțe chimice și întreprinderile mici și mijlocii. 

 

De asemenea, acțiunile se vor axa pe:  

  • instruirea inspectorilor din cadrul ITM cu prevederile legislației în domeniul substanțelor periculoase; 
  • realizarea cel puțin a unei sesiuni de informare de către fiecare inspectorat teritorial de muncă prin invitarea tuturor factorilor interesați (angajatori, lucrători desemnați, sindicate, servicii externe de prevenire și protecție) în vederea prezentării de materiale elaborate de inspectorii de muncă pe baza tematicilor puse la dispoziție de Inspecția Muncii; 
  • realizarea a minimum 6 controale de către fiecare inspectorat teritorial de muncă; de asemenea, în cursul controalelor, inspectorii de muncă vor îndruma angajatorii cu privire la obligațiile acestora conform Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (REACH); 

 

Subliniem faptul că agenții chimici periculoși se întâlnesc în aproape orice loc de muncă (fabrici, magazine, saloane de coafură, unități sanitare, curățătorii, școli, birouri, etc.) și pot fi orice substanță sau preparat care, datorită proprietăților sale (fizice, chimice sau toxicologice) și a modului de folosire (în anumite cazuri este suficientă simpla prezentă a acesteia la locul de muncă), prezintă risc pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, se arată într-un comunicat al ITM Caraș Severin.