Totodată, Ordinul 1376/2020 cuprinde și categoriile de bunuri ce pot fi achiziționate, respectiv:  

1. Sisteme de calcul tip laptop/notebook 

2. Tablete 

3. Smartphone 

4. Echipamente periferice de intrare și ieșire aferente bunurilor prevăzute la pct. 1-3 

5. Echipamente necesare conectării la internet aferente bunurilor prevăzute la pct. 1-3 

6. Licențe aferente sistemelor de operare și aplicațiilor software aferente bunurilor prevăzute la pct. 1-3 necesare pentru desfășurarea activității în regim de telemuncă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă.