În situația identificării unor inadvertențe în documentele transmise, precum și în situația în care informațiile din documentele transmise sunt incomplete sau pe bază acestora nu se poate determină îndeplinirea condițiilor legale pentru acordarea sumei, agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau, după caz, a municipiului București solicita angajatorilor clarificări scrise și/sau prezentarea de documente suplimentare. 

 

Plata din bugetul asigurărilor pentru șomaj a sumelor se face în limita fondurilor alocate cu această destinație, în ordinea depunerii cererilor, până la 31 decembrie 2020, în termen de 10 zile de la data înregistrării documentației complete. 

 

Angajatorii au obligația de a transmite, în termen de 30 de zile de la acordarea sumei, prin încărcarea pe platforma aici.gov.ro, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau, după caz, a municipiului București, care au efectuat plata sumelor, următoarele documente justificative, scanate: 

a) facturile fiscale emise de către furnizorii de bunuri și servicii tehnologice; 
b) bonurile fiscale sau chitanțele sau extrasele de cont care să ateste plata facturilor; 
c) fișele de evidență a materialelor de natura obiectelor de inventar date în folosință telesalariaților sau/și, după caz, situația cu serviciile tehnologice pe care angajatorul le asigură fiecărui telesalariat. 

 

În cazul nerespectării obligației de transmitere a documentelor justificative, în 30 de zile de la data expirării termenului pentru depunerea documentelor justificative referitoare la achiziția categoriilor de bunuri, angajatorii restituie integral suma acordată.