Temele abordate în cadrul campaniei

 

Temele abordate se referă la: 
- principalele reglementări cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă; 
- prevederile legale privind timpul de muncă și timpul de odihnă; 
- dispozițiile legale referitoare la contractul individual de muncă cu timp parțial, coroborate cu prevederile referitoare la obligația angajatorului de a ține la locul de muncă evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat; 
- punerea în aplicare a prevederilor legale referitoare la transmiterea în registru a modificărilor salariale rezultate din transferul contribuțiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, ca urmare a negocierii părților contractului de muncă; 
- punerea în aplicare a prevederilor art. VII din OUG nr. 82/2017 și conștientizarea angajatorilor în legătură cu obligația referitoare la inițierea negocierii colective pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, respectiv la negocierea colectivă a actelor adiționale la contractele și acordurile colective de muncă în vigoare. 

 

Sursa: ITM Galati