II. Înregistrarea și transmiterea încetării reducerii timpului de muncă în REVISAL

 

1. Modificarea elementelor privind norma

  • În cazul în care, anterior reducerii timpului de muncă, norma contractului de muncă era Norma întreagă, se operează modificarea valorii Tip norma din Cu timp parțial în Norma întreagă și se revine la valoarea pentru Durata timp munca anterioară reducerii timpului de muncă.
  • În cazul în care, anterior reducerii timpului de muncă, norma contractului de muncă era norma Cu timp parțial, se operează modificarea valorilor informațiilor care precizează norma: Tip interval repartizare (Ore/zi, Ore/săptămână sau Ore/luna) și Timp munca (număr ore de lucru stabilit – pe zi, pe săptămână sau pe lună), în sensul revenirii la valoarea anterioară reducerii timpului de muncă, a timpului de muncă efectiv lucrat.

 

2. Explicitarea modificării de contract

În vederea evidențierii încetării reducerii timpului de muncă în temeiul OUG 132/2020, veți explicita modificările de contract operate, prin completarea textului “ÎNCETARE REDUCERE TIMP MUNCA OUG 132/2020” în câmpul Alte detalii.

 

3. Înregistrarea salariului de bază lunar brut restabilit

Înregistrarea salariului de bază lunar brut restabilit se face prin completarea salariului de bază brut anterior reducerii timpului de muncă.

 

4. Înregistrarea datei de la care care încetează reducerea timpului de muncă

Înregistrarea datei de la care încetează reducerea timpului de muncă se face prin completarea câmpului Data la care produce efecte.

 

5. Generarea și transmiterea registrului aferent modificărilor operate. 

După ce v-ați asigurat că ați completat datele în mod corespunzător, generați registrul cu modificările aferente înregistrării încetării reducerii timpului de muncă și transmiteți registrul astfel modificat. 

IMPORTANT!
În sistemul privind Registrul General de Evidență a Salariaților, perioada de timp pentru care se aplică măsura de reducere a timpului de lucru este determinată de datele calendaristice care sunt completate în câmpul Data la care produce efecte în cursul modificării de contract pentru înregistrarea reducerii timpului de lucru, respectiv pentru înregistrarea încetării reducerii timpului de lucru.

În consecință, se recomandă acordarea unei atenții deosebite completării corecte a acestor informații.

 

Ghidul, așa cum a fost editat de către cele două instituții, poate fi consultat aici.