În ceea ce privește temeiul legal al încetării contractului individual de muncă, Codul muncii (Legea 53 / 2003) prevede (art. 55): 

Contractul individual de muncă poate înceta astfel:
a) de drept;
b) ca urmare a acordului părților, la data convenită de acestea;
c) ca urmare a voinței unilaterale a uneia dintre părți, în cazurile și în condițiile limitativ prevăzute de lege.

 

Câteva exemple pentru fiecare dintre motivele de încetare a contractului de muncă, prezentate mai sus:
a) de drept (de ex. decesul salariatului, pensionarea salariatului,  nulitatea absolută a contractului de muncă, interdicția exercitării unei profesii sau unei funcții, expirarea contractului individual de muncă încheiat pentru o perioadă determinată, retragerea acordului părinților pentru salariații cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani); 
b) ca urmare a acordului părților, la data convenită de acestea; 
c) ca urmare a voinței unilaterale a uneia dintre părți, în cazurile și în condițiile limitativ prevăzute de lege. În aceste cazuri fie este vorba despre voința angajatorului (concedierea, concedierea pentru motive ce țin de persoana salariatului, concediarea pentru motive ce nu țin de persoana salariatului, concedierea colectivă) sau de voința salariatului (demisia). 

 

Motivele de încetare a contractului de muncă, enumerate mai sus, sunt exemplificative.