Un scurt istoric … 

 

În HG 905 / 2017 a fost prevăzută o excepție, care menționa că orice modificare adusă salariului sau elementelor asimilate lui în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a HG 905, respectiv 19 decembrie 2017 și data de 31 Martie 2018 se vor raporta până la data de 31 Martie 2018. Era perioada modificării salariilor urmare a transferului contribuțiilor sociale de la angajatori la angajați.  

 

Până la apariția HG 905 / 2017, transmiterea REVISAL pentru modificarea salariului trebuia făcută cel târziu în ziua anterioară producerii modificării:

Orice modificare a elementelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a), d) -l) se transmite în registru în termenul prevăzut la art. 17 alin. (5) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Excepție fac situațiile în care modificarea se produce ca urmare a unei hotărâri judecătorești când înregistrarea în registru se face în termen de 20 de zile de la data la care angajatorul se prezumă, potrivit legii, că a luat cunoștință de conținutul acesteia.

 
Codul muncii, art. 17, alin (5): 

"Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la alin. (3) în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adițional la contract, anterior producerii modificării, cu excepția situațiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege sau în contractul colectiv de muncă aplicabil." 

 
Termenul de 20 zile lucrătoare mai fusese utilizat până la data de 6 August 2017, dată de la care a fost modificat.