4. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3192/2019 din 30 septembrie 2019 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug (M.Of. nr. 805 din 4 octombrie 2019)


5. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2547/2019 din 20 septembrie 2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare (M.Of. nr. 800 din 2 octombrie 2019)