Inventarierea și evaluarea datoriilor

Publicat de TheExperts | Data: 26.12.2017 | Categorie: Inventarierea patrimoniului

Obligațiile față de terți sunt supuse verificării și confirmării pe baza extraselor soldurilor debitoare și creditoare ale conturilor de creanțe și datorii care dețin ponderea valorică în totalul soldurilor acestor conturi.

Inventarierea și evaluarea creanțelor

Publicat de TheExperts | Data: 26.12.2017 | Categorie: Inventarierea patrimoniului

Creanțele față de terți sunt supuse verificării și confirmării pe baza extraselor soldurilor debitoare și creditoare ale conturilor de creanțe și datorii care dețin ponderea valorică în totalul soldurilor acestor conturi.

Inventarierea elementelor de trezorerie

Publicat de TheExperts | Data: 26.12.2017 | Categorie: Inventarierea patrimoniului

Disponibilitățile bănești, cecurile, cambiile, biletele la ordin, scrisorile de garanție, acreditivele, ipotecile, precum și alte valori aflate în casieria entităților fac obiectul procesului de inventariere. 

Inventarierea și evaluarea stocurilor de materii prime, materiale, semifabricate, producției în curs de execuție

Publicat de TheExperts | Data: 21.12.2017 | Categorie: Inventarierea patrimoniului

Inventarierea stocurilor și evaluarea cu ocazia inventarierii trebuie făcute ținând seama de o serie de aspecte relevante pentru desfășurarea corectă a procesului, fie că vorbim despre inventarierea stocurilor de materii prime, inventarierea materialelor, inventarierea producției în curs de execuție …

Inventarierea și evaluarea imobilizărilor financiare

Publicat de TheExperts | Data: 20.12.2017 | Categorie: Inventarierea patrimoniului

Inventarierea și evaluarea imobilizărilor financiare, respectiv a titlurilor pe termen lung (acțiuni și alte investiții financiare) și a creanțelor imobilizate.

Inventarierea și evaluarea imobilizărilor corporale

Publicat de TheExperts | Data: 20.12.2017 | Categorie: Inventarierea patrimoniului

Inventarierea imobilizărilor corporale și evaluarea cu ocazia inventarierii, se fac ținând seama de valoarea de inventar, utilitatea bunului, starea acestuia și prețul pieței. Iată care sunt elementele de care trebuie să ținem seama în procesul de inventariere a imobilizărilor corporale. 

Inventarierea și evaluarea imobilizărilor necorporale

Publicat de TheExperts | Data: 20.12.2017 | Categorie: Inventarierea patrimoniului

Inventarierea imobilizărilor necorporale se efectuează prin constatarea existenței și apartenenței acestora la entitățile deținătoare, prin dovedirea existenței acestora pe bază titlurilor de proprietate sau a altor documente juridice de atestare a unor drepturi legale. 

Etapele inventarierii patrimoniului. Măsuri ce trebuie luate înaintea începerii procesului

Publicat de TheExperts | Data: 19.12.2017 | Categorie: Inventarierea patrimoniului

Inventarierea patrimoniului presupune parcurgerea unor etape și respectarea anumitor măsuri fără de care rezultatele acesteia ar putea fi influențate. De la măsuri care țin de pregătirea documentară până la măsuri de ordin fizic, cum ar fi sigilarea spațiilor supuse inventarierii.  

Reguli, limitari si restrictii in procesul de inventariere

Publicat de TheExperts | Data: 18.12.2017 | Categorie: Inventarierea patrimoniului

Anumite reguli, limitări și restricții sunt prevăzute în cadrul procesului de realizare a inventarierii. Fiecare dintre agenții economici care sunt obligați să facă inventarierea patrimoniului trebuie să țină seama de aceste prevederi.

MFP a publicat proiectul de ordin pentru situațiile financiare și raportările contabile anuale pentru 31.12.2017

Publicat de TheExperts | Data: 18.12.2017 | Categorie: Situatii financiare

Proiectul de ordin publicat de ANAF reglementează aspectele legate de situațiile financiare și raportările contabile anuale la 31.12.2017 dar prevede și modificări și completări ale reglementărilor contabile, respectiv modificări ale Ordinului 1802/2014.

Inventarierea patrimoniului: obligație legală dar, mai ales, mijloc de verificare

Publicat de TheExperts | Data: 18.12.2017 | Categorie: Inventarierea patrimoniului

Inventarierea patrimoniului este, dincolo de nevoia de a îndeplini o obligație legală, cel mai eficient mijloc de verificare a realității patrimoniului și rezultatelor unei societăți. În acest "episod", câteva aspecte legate de importanța inventarierii.

MFP pune în dezbatere publică procedura de avizare tehnică a noilor modele de case de marcat dotate cu jurnal electronic

Publicat de TheExperts | Data: 18.12.2017 | Categorie: Case de marcat

FP pune în dezbatere publică procedura de avizare tehnică a noilor modele de aparate de marcat dotate cu jurnal electronic, printr-un proiect de ordin postat pe site-ul propriu.

IFRS: MFP a modificat și completat Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară

Publicat de TheExperts | Data: 18.12.2017 | Categorie: Politici si proceduri contabile

Printr-un ordin publicat astăzi (Ordinul 3189 din 08 Decembrie 2017, M. Of. 1.001 / 18.12.2017) MFP a modificat și completat Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016.

Documente necesare pentru inventarierea patrimoniului (modele editabile atașate)

Publicat de TheExperts | Data: 17.12.2017 | Categorie: Inventarierea patrimoniului

Toate documentele necesare pentru inventarierea patrimoniului. De la Manualul procedurilor de inventariere până la Registrul inventar. Fișiere editabile atașate, disponibile gratuit.

Proces verbal de inventariere - model (fișier atașat, editabil)

Publicat de TheExperts | Data: 17.12.2017 | Categorie: Inventarierea patrimoniului

Procesul verbal de inventariere se întocmește la sfârșitul lucrărilor de inventariere de către comisia de inventariere special creată în acest scop și se înaintează conducerii întreprinderii pentru a decide măsurile care se impun urmare a constatărilor efectuate, înscrise în procesul verbal de inventariere și anexele aferente.

Top consultanti TheExperts
Consultantul zilei