Anunțul invocă data de 21 Ianuarie 2020 deși termenul de 180 zile se de la data intrării în vigoare a legii 129 / 2019 se împlinea la data de 17 Ianuarie, astfel:  

Legea 129 / 2019, Art. 60:  
(3) Entitățile raportoare se conformează obligațiilor ce le revin potrivit prezentei legi, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia. 

 

Legea a fost publicată în data de 18 iulie 2019 și a întrat în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării, respectiv 21 Iulie 2019.  

Termenul de 180 zile se împlinește așadar la 17 Ianuarie 2020 (sunt 4 luni cu câte 31 zile în intervalul celor 180 zile).