Despre rubrica reprezentand Codul CAEN

 

PRECIZARE cu privire la completarea rubricilor pentru obținerea contului pentru raportări on-line, în Sistemul Electronic de Transmisie Date, de către entitățile raportoare - profesii liberale: 

1. Persoanele fizice - profesie liberală selectează din listă, la rubrica Tipul entității, opțiunea Persoană fizică. 

2. Persoanele fizice autorizate - profesie liberală selectează din lista, la rubrica Tipul entității opțiunea Persoană juridică; la rubrica Forma de organizare, selectează opțiunea Persoană fizică autorizată; la rubrica Categorie (sic!), alege tipul de activitate desfășurată (de exemplu: persoană care acordă consultanță fiscală sau contabilă). 

3. Alte entități raportoare - profesie liberală (de exemplu: cabinete individuale, birouri individuale, societăți civile, etc.) selectează din lista, la rubrica Tipul entității, opțiunea Persoană juridică; la rubrica CAEN (sic!), selectează opțiunea Fără cod CAEN.