Declarație pe propria răspundere indemnizație drepturi de autor 

 

Către
AGENȚIA PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ A JUDEȚULUI .................. / MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

 

Subsemnatul/a, ......................................, cu domiciliul în localitatea ............................................, str ......................................  nr ........., județul ....................................../municipiul ......................................, sectorul ........., identificat/ă cu CI/BI seria ............... nr. ........., CNP ......................................, telefon ......................................, e-mail ......................................, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că în ultima lună, anterior declanșării epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, am obținut venituri exclusiv din drepturi de autor și drepturi conexe și mă aflu în imposibilitatea de a-mi desfășura activitatea.
    
Data ......................................
Numele și prenumele (în clar) ......................................
Semnătura ......................................
 

Indemnizația pentru beneficiarii de drepturi de autor

 

Reamintim că, potrivit OUG 30 / 2020, 

Persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, beneficiază din bugetul de stat prin agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București de o indemnizație lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020, în baza documentelor solicitate de către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.

 

Transmiterea documentelor


Documentele se transmit către Agențiile Județene pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) (detalii ...) documentele necesare pentru obținerea fondurilor/sprijinului financiar de la stat pentru acoperirea veniturilor următoarelor categorii afectate de criza COVID 19:

1. PFA – uri, Întreprinderi individuale, Întreprinderi de familie, Profesii liberale.

2. Sportivii, respectiv cei cu contracte de activitate sportivă, antrenorii, arbitrii etc.

3. Persoanele fizice cu drepturi de autor și drepturi conexe (ex. scriitori, compozitori, fotografi, artiști plastici)
 

Adresele de email din fiecare județ, unde pot fi trimise documentele pot fi găsite aici: Adrese email ANOFM judete.

 

Documente atașate (sursa: mmanpis.ro): 

cerere indemnizatie drepturi de autor Cerere indemnizație drepturi de autor

Declaratie pe propria raspundere indemnizatie drepturi de autor Declarație pe propria răspundere indemnizație drepturi de autor